Nasz Zespół

Mgr. Mirosław Stanisławski - Partner West Real Estate SA


Miroslaw StanislawskiAbsolwent: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.
Założyciel i Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A., która powstała w wyniku przekształcenia istniejącej od 1992 roku Kancelarii Finansowo-Podatkowej Stanisławski Sp. z o.o.
Jednocześnie pełni m.in. funkcję Prezesa Zarządu spółek: Blue Tax Net Sp. z o.o., Blue Tax Doradca Sp. z o.o., Blue Tax Capital Sp. z o.o., Biznesplatforma.pl Sp. z o.o., a także prokurenta w firmie DataFirst Polska Sp. z o.o. – spółce informatycznej z kapitałem francuskim. Od 1998 roku jest licenconowanym doradcą podatkowym wpisanym na listę Doradców Podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr 07438.

 

Czytaj więcej: Mgr. Mirosław Stanisławski - Partner West Real Estate SA

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011