4kongresWest Real Estate S.A. brała udział w IV ogólnopolskim kongresie  regionów która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku. Kongres objęty był Patronatem  honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Partnerem merytorycznym IV Kongresu Regionów byli: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kongres Regionów tradycyjnie stał się  miejscem spotkania przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych, 56 paneli dyskusyjnych oraz 7 paneli bez krawata.

 

W trakcie konferencji WRE SA brała udział między innymi w panelach tematycznych :

  • największy projekt PPP w Polsce w gospodarce odpadami – spalarnia w Poznaniu
  • po co zatrudniać osoby niepełnosprawne? Ekonomia i sukces.
  • jak finansować strategiczne projekty infrastrukturalne, inwestycje JST
  • nowe zasady gospodarowania odpadami. Sposoby wdrażania nowego prawa.
  • budowa spalarni – element systemu gospodarki odpadami w gminach
  • CBA – strażnik interesu publicznego czy łowca potknięć samorządowców?

West Real Estate S.A serdecznie dziękuje za zaproszenia na panele tematyczne.

Szanowni Państwo, 

SITA Polska już po raz trzeci została Partnerem Kongresu Regionów w Świdnicy. 

Wszystkich uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny: 

„Największy projekt PPP w gospodarce odpadami – spalarnia w Poznaniu.” 

12 czerwca 2013 r., godz. 10.55, sala panelowa nr 6 w Muzeum D.

9sita

Opis panelu

Rynek gospodarki odpadami komunalnymi zarządzanymi przez gminy dopiero się w Polsce kształtuje. Również inwestycje PPP wciąż raczkują, mimo że korzyści wynikające z takiej współpracy są niezaprzeczalne. W Poznaniu przyjęto formułę „Zaprojektuj, Wybuduj, Finansuj, Zarządzaj”. Jest to pionierski projekt, który przeciera szlak podobnym inwestycjom.


W trakcie naszego panelu chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie: na czym polega Partnerstwo Publiczno-Prywatne w przypadku projektu spalarni w Poznaniu? 

Po ciekawej dyskusji zapraszamy do naszego VIP Garden na dalsze rozmowy przy lampce wina i drobnym poczęstunku.

 

8logo

Szanowni Państwo,
Samorządy w ostatnich latach podjęły godny podziwu wysiłek inwestycyjny. To właśnie projekty publiczne istotnie wspierały wzrost gospodarczy Polski. Tym samym naturalną
konsekwencją wzmożonych nakładów stało się zwiększenie poziomu zadłużenia. Mimo pojawiającej się pokusy ograniczania wydatków majątkowych warto właśnie teraz wrzucić
kolejny bieg i prowadzić odważną politykę inwestycyjną. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby porozmawiać o tym, zachęcamy do udziału w panelu:

Jak finansować strategiczne projekty infrastrukturalne?,
który odbędzie się 12 czerwca o godz. 12.35 w Teatrze (sala 9) w Świdnicy.
Wrzućmy kolejny bieg!
Rafał Petsch
Dyrektor Zarządzający
Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego

11pkobp

 

PKO Bank Polski, Partner Główny Kongresu Regionów w Świdnicy – zaprasza
Państwa na:
Panel pt. „Finansowanie strategicznych projektów inwestycyjnych JST”
Panel odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. w godz. 14:40-15:55, w Galerii E, sala
panelowa 7
Panel pt. „Obligacje komunalne jako instrument finansowania
długoterminowego”
Panel odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. w godz. 10:55-12:10, w Galerii E, sala
panelowa 7

 

SITA Polska serdecznie dziękuje za udział w IV Kongresie Regionów w Świdnicy.

9sita
Miło nam było gościć Państwa na panelu pt. „Największy projekt PPP w Polsce w gospodarce odpadami - Spalarnia w Poznaniu.” Cieszymy się, że zechcieliście
Państwo tak licznie odwiedzić również nasz VIP Garden i dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi gospodarki odpadami. Kongres Regionów jest dla SITA Polska wyjątkową okazją do spotkań z przedstawicielami samorządów, z którymi od lat współpracujemy, a dziś wspieramy przy pracach nad organizacją lokalnych systemów gospodarki odpadami. Obecnie SITA buduje pierwsze w Polsce doświadczenia we współpracy z samorządami oparte na PPP. Kluczowym projektem, już realizowanym w tej formule przez Miasto Poznań i SITA Zielona Energia, jest spalarnia w Poznaniu. To pionierskie przedsięwzięcie, przecierające szlaki podobnym inwestycjom, będzie stanowiło punkt odniesienia i źródło dobrych praktyk dla innych samorządów w Polsce. Chętnie podzielimy się z Państwem doświadczeniami zdobytymi w trakcie prac nad tym projektem.

SITA działa na polskim rynku już ponad 20 lat. Samorządy są naszymi kluczowymi
partnerami, dla których od lat świadczymy usługi porządkowe, letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz konserwację zieleni w miastach. Obecnie w wielu miastach w
Polsce wspieramy samorządy przy budowaniu lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
Jesteśmy w każdej chwili do Państwa dyspozycji: www.sitapolska.pl
SITA Polska – Partner Główny Kongresu Regionów w Świdnicy w 2013 r.

1newsweek 2forbes3fakt4przegladsportowy5autoswiat6komputerswiat7swidnica

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011